donderdag 10 december 2009

donderdag 10 december

fr Op donderdag Fraps en Mirk. Mirk is in 't kantoortje bezig, Fraps googlelt. De achterstallige betalingen, dat is intussen weggewerkt. We doen wat we kunnen. Juul gaf toe dat ze een fout rekeningnummer doorgegeven had.

De technische directie heeft een a4'ke gemaakt om de bezoekers te attenderen op het feit dat ze ook steunend lid van croxhapox vzw kunnen worden.


ho Een plotse honger. Sjas patat, zoals de coureurs dat zeggen. In het Zeeuws zeggen ze den heten honger, uit te spreken als jeten unger.

ko
Een kotelet.

Na
The Original of Laura, in The Guardian hebben ze 't neergesabeld, met de grond gelijk gemaakt, het onaffe laatste boek van Vladimir Nabokov, na dertig jaar tobben en tubben toch in boekvorm geplaatst. Dimitri, Nabokov's enige nakomeling, nam de beslissing, na dertig jaar dasselen en disselen, tegen de wens van z'n vader in. Een wijze beslissing, Dimitri, jongen, een wijze beslissing. Het kieken dat voor The Guardian schrijft, voor The Guardian schrijven geen kiekens, kiekens kunnen niet schrijven, laten we voor alle duidelijkheid toch maar aannemen dat het om een kieken gaat, een Oxfordkip, de Cambridge variƫtiet desnoods, welnu, dat kieken heeft het laatste, onaffe product, die prille werkfase, als as op een schop, die laatste uitstoot van Nabokov's meesterschap, die leghoen heeft dat beoordeeld alsof 't om een roman ging zonder te beseffen dat hij 't in dat geval niet eens zelf geschreven had kunnen hebben.
The Original of Laura, geestig en vermaledijd, is geen roman. Het toont een prille fase van de manier van werken van Nabokov en levert tegelijk een vrij volledige opsomming van de ingrediƫnten. We betreden Nabokov's Kitchen en daar is talloos veel dat tot de verbeelding spreekt en zich schaamteloos van die verbeelding bedient. The Original of Laura is het kookboek van een lekkernij. Aan de lezer om er een maaltijd van te maken.

ov
Overjaarse bok. Een overjaarse bok is 't er een, legt Prosper uit, hij weet waarover hij het heeft, die al voor 't tweede jaar meegaat.
Een bok kan tot 11 ooien per dag bevruchten. Die ooien niet laten bevruchten door een bok uit eigen kudde he.
Dat gaat anders in z'n werk. Hij kent wel hier en daar een boer die ook schapen heeft en op zeven schapen is er altijd wel een bok bij. Als 't moment gekomen is, ruilen ze de bokken.

pa
Parallax en tonvorming. Van Dale definieert parallax als 1 ogenschijnlijke verplaatsing van een object, veroorzaakt door verandering van positie van de waarnemer en 2 fout die men bij het aflezen van de hoogte van een vloeistofniveau maakt als men het oog niet in hetzelfde vlak daarmee houdt.
De parallax van bvb een Rolleiflex, een fototoestel met twee lenzen, valt onder 1. Mamiya is eenzelfde soort toestel waar de zogeheten paramender aan toegevoegd werd, een systeem om de parallax op te heffen. Paramender is een begrip dat net als tonvorming door Van Dale over het hoofd is gezien.
Fraps geeft een draai aan haar blogverslaving: ze is aan het studeren.

po
Pots. Zie foto. Prosper zegt: vanaf 4 of 3 kleuren zijn 't vrouwkes. Met 3 is 't soms een manneke, met 4 altijd een vrouwke. En als ge goed kijkt, de vacht van Pots heeft grijs, wit, zwart.


pr Prosper, Zeeuw, enkelvoudig en vader van Gwendolyne. Wat een dochter he. Prosper zit aan de keukentafel in het gerenoveerde optrekje van Sjoerd en Gwendolyne en neemt PZC door, een Zeeuwse dageditie. Thuis heeft hij daar geen tijd voor gehad. Hans Warren schreef voor PZC, verneem ik.
Dattie schapen kweekt, legt Prosper uit, en ook een rund. Wattie met rund bedoelt? Vooraleer ge een koei een rund zoudt kunnen noemen moet het beest 1 keer gekalfd hebben. De smaak van het vlees komt er pas als ze 1 keer gekalfd heeft. Een pink is een jonge koei die nog niet drachtig is, de vaars daarentegen is drachtig en een munte is 't als het beest gekalfd heeft.

re
Recht. Ik heb het prachtige voorrecht (wat een stommiteit) om een ongelovige hond genoemd te worden. Waarvoor dank, dieren zijn zonder geloof.

sm
In het SMAK hebben ze vandaag een externe activiteit. De dame aan de balie verstrekt geen uitleg over de aard van de activiteit. Op het eerste, in de grote zaal voorin, staan mensen. Ze staren naar de vloer.
Het is een foto, een beeld voor de schier eindeloze encyclopedie van ogenblikken.

sn
Vijf bijlen, de nieuwe Snijders, hebben ze niet binnen en bij EPO zijn alle exemplaren van Over Vorm de deur uit.

ti
lees ALLES OVER VAN TILLO EN DE GROTE UITVERKOOP in deze blog. Tillo beheert ook NRC en Volkskrant. Het resultaat. Resultaten, Tillo, daar gaat het om. Het resultaat: NRC, De Morgen en De Volkskrant, allemaal naar de kloten. Dat is waar gij mee bezig zijt, Tillo. Brainstreamstront.

v
r Vrouw is een meervoud.

Geen opmerkingen: