dinsdag 4 juni 2013

de laatste pinguïn

Om te beginnen wil ik graag onder uw belangstelling brengen dat de pinguïn, of althans het dier behorend tot de aldus genaamde familie van zich rechtop voortbewegende watervogels, uitgestorven is.
Het besluit is vandaag genomen, er zijn geen pinguïns meer. Ik wil u daarom graag voorlezen uit een korte door het Ministerie van Korte Vleugels die op Vinnen lijken nagelaten mededeling: 'De pinguïn hield op te bestaan.' Wel is bekend dat een zekere Jansma in de buurt van Droningen, om de hoek waar hij woont, in een prachtige villa met pakijs een pinguïn gesignaliseerd zou hebben, of, althans, iemand die op een pinguïn leek. Het bleek om het aan een dranghek vast zittende gemeenteraadslid Kluitsma te gaan. Kluitsma was om een tot op heden niet verhelderde reden aan het dranghek vast komen te zitten. Sindsdien is mijn belangstelling voor het uitsterven van de soort alleen maar toegenomen.

Geen opmerkingen: