zondag 30 juni 2013

OBN onbeschoft beperkt Nederlands, synon. Lees

Enige toelichtingen bij het gebruik/gebrek van woorden in de streek van Denderleeuw, alsmede een beperkt overzicht van woorden en begrippen die vanaf heden als discutabel ingeschat horen te worden. Om te beginnen het woord discutabel. Is afgeleid van het Franse woord discutable.
Van discutabel allooi: allooi is afgeleid van het Franse aloi = naar de wet. In dit discours letterlijk te nemen: een wet van discutabel allooi.
Discours: uiteenzetting et cetera.
Et cetera: enzovoort.
Altaar. Is afgeleid van het Latijnse altare.
Alcohol. Is afgeleid van het Arabische al-kuhl. De Spanjaarden maakten er alcohol van. Ook in Frankrijk en Wallonië onder die naam bekend.
Alarm. Afgeleid van het Italiaanse all'arme (te wapen) waar de Fransen alarme van maakten.
Akkoord. Afgeleid van het Franse accord > accorder.
Ajuin. Afgeleid van het Latijnse unionem (uit één stuk, eenheid) en het daarvan afgeleide Franse oignon.
Akte. Afgeleid van het Franse acte.
Advocaat. In het Frans: avocat. Afgeleid van het Latijnse advocatum.
Abuis. Afgeleid van het Franse abus.
Achterbaks daarentegen is wel correct Onbeschoft Beperkt Nederlands.
Andijvie. Afgeleid van het Franse endive.
Appelsien. Afgeleid van het Franse pomme de Sine of pomme de Chine.
Asperge. Afgeleid van het Franse asperge.
Averij. Afgeleid van het Italiaanse avaria.
Avontuur. Afgeleid van het Franse avonture.
Balkon. Afgeleid van het Franse balcon.
Bankroet. Van het Franse banqueroute.
Barbaar. Afgeleid van het Latijnse barbarus = iemand die onverstaanbaar spreekt. Bar bar : onomatop.
Bargoens. Ik citeer, 'Borgoensch = Bourgondisch. Sedert het Bourgonische tijdvak tot verre in de 18de eeuw was Bourgondisch ten onzent synon. van Fransch of Waalsch.'

Alle hierboven vermelde gegevens komen uit het Beknopt Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, J. Vercouillie, 1925.

Geen opmerkingen: