vrijdag 14 juni 2013

kliklijn

Geachte Mevrouw de Inspecteur, of anderzijds eenieder die het mag aanbelangen om kennis te nemen van hier volgende feiten en daar naar best vermogen hetzij enige bedenkingen of althans nuttige overwegingen aan toe te voegen, zijnde deze waarvan ik mij, binnen de context van het bescheiden speurwerk dat ik verrichte, a priori onthou, om de zaak, zoals U zo meteen zelf zal kunnen zien, niet nodeloos ingewikkeld te maken, hetzij, zoals mijn echtgenote zopas kwam te zeggen, om zelf de hier ten behoeve van gezond staatsbelang te berde gebrachte malversaties nader uit te spitten. Want, ik mag U wel zeggen dat ik met verbijstering kennis nam van de drieste plannen van Smulz, zoals hij hier bij eenieder in de buurt bekend staat, een naar ik meen ook bij Uw diensten niet onbekend individu aangezien hij lange tijd als keukenstulpje op de Congoboot gewerkt zou hebben. Die Smulz, geacht Orgaan van Controle, die is voor geen gat te vangen. Zeker, hij heeft op de Congoboot gewerkt, waar hij graag mee uitpakt, maar wat, Hooggeëerde Mevrouw de Controleur, als U mij tenminste toestaat om dit op te merken, wat zou een nietsnut als Smulz daar uitgevoerd hebben, op die Congoboot, trouwens, zoals U weet, die een nieuwe en naar verluidt definitieve bestemming kreeg. Maar laat ik U inderdaad niet langer lastigvallen met zaken die U toch al weet en overgaan tot aangifte van de bezwarende feiten, zijnde het oprichten, of liever, het heroprichten van de Rote Armee Fraktion, wat Smulz op tafel wierp. Jawel, jazeker, er staat wat U leest. Smulz, gisteravond, terwijl hij ongetwijfeld wel al wat te diep in het glas gekeken had, een uitdrukking die ook Uw dienst ongetwijfeld niet onbekend is, betoogde dat de Rote Armee Fraktion, dat heb ik, neem me niet kwalijk, meteen opgezocht, wat dat is, heropgericht hoorde te worden, maar dan als W.A.F., of Weisse Armee Fraktion, institutioneel gesteund, zo vernamen we, door de Verenigde Naties, om aldus het geleuter over de globaal over zowel het noordelijk als zuidelijk halfrond spattende drek van het hogere belang een halt toe te roepen. Een verzachtende en desnoods als lachwekkend in te schatten bijkomstigheid: Smulz argumenteerde dat de biogenetische Wetenschap intussen ongetwijfeld in zo'n staat van spitstechnologisch summum verkeert dat elk als zodanig bekend staand individu, waarvan hij de totale populatie op ruim twintig miljoen schatte, makkelijk in een pinguïn veranderd zou kunnen worden. De pinguïnisering, zo vernam ik, van het politieke en economische apparatus, van de imbecielen zoals hij het noemde, zou bovendien ook onbevroede mogelijkheden bieden aan een meer ecologische exploitatie van de Noordpool, waar de soort binnen de toenemende beperkingen van het territorium een veilig onderkomen zou kunnen vinden. De W.A.F. kortom zou onder geen beding ooit overgaan tot rechtstreekse eleminatie van burgers, zoals tegenwoordig af en toe gebeurt, hierbij baseer ik mij op gegevens die in huiselijke kring circuleren, zelf heb ik helaas zelden de tijd om het avondjournaal bij te wonen, maar hoogstens tot de uitvoering van wat eventualiter een biologisch compromis genoemd zou kunnen worden. Tenzij anderen U reeds van deze Theorie van Smulz op de hoogte gebracht zouden hebben, verblijf ik, Hoogachtend.

Geen opmerkingen: