maandag 6 april 2015

dag acht : boekenstapels
(1)
- dun, aan één zijde gelijmd, kaftloos schriftje met vingerafdrukken
- grijze muts
- plastiekzak met foto's en Kuifje bons. Een foto met datumkenmerk 23/10/01 op de achterzijde waarop een huizenrij en een fietsende knaap in korte broek. Een ansicht met een zwart-witfoto van het Noorse Trollstigheimen, nummercode 13-14-41, Enerett: Normanns Kunstforlag A.s. - Oslo. Het stapeltje Kuifje's bons, de Kuifje's bons, met links le TIMBRE TINTIN présente L'Histoire du monde, rechts de KUIFJE's BONS stellen voor, série reeks 13 CHROMO 190: Les augures De auguren. Twee Grieken bestuderen kippenstront.
- comic: hell'S pawn van Steve Niles (story) en Ashley Wood (art & cover)
- 3 tekenschriftjes (Gill)
- een groot tekenbloc, A4-formaat, met 300g Munken Print Cream 15 papier
- All That Is Solid Melts Into Air, een uitgave van Lannoo, 5 Reflecties over Materialistische Spiritualiteit in de Hedendaagse Kunst, Al het vaststaande verdampt
- een AVA-schriftje met gelinieerde bladzijden
- een bruine papieromslag die een reeks pornografische beelden bevat
- Sculpture: forty years van Richard Serra, een uitgave van McShine Cooke
- Art and Electronic Media van Edward A. Shanken, een uitgave van Phaidon

(2) Dana's File
- F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, Penguin Modern Classics, een editie uit 1950
- The Great Gatsby, een editie uit 1994
- Harry Potter and The Philosopher's Stone --> Triple Smarties Gold Award Winner! (mét uitroepteken)
- THE IDEAL BOOK, tussentijds proefschrift van Dana
- Grote geïllustreerde KUNSTgeschiedenis, eerste deel: Prehistorie van Europa / Het oude Oosten, Amsterdam Boek 1975
- The Wonderful Wizard of Oz by L. Frank Baum, een Barnes & Noble editie uit 2012
- Marcel Proust, Swann's Way, Dover.Thrift.Editions, geen jaartal
- Celtic Design, A Beginner's Manual, van Adian Meehan, Thames & Hudson, wat Dana zich in 2014 in Dublin aanschafte
- Elsevier ATLAS van de gehele wereld, ooit toebehoord hebbend aan Brooken Dirk, de k van Dirk en de V van VOORWOORD plakken
- John Krakauer's Into The Wild, Pan Books, bovenaan links bladzijde 12 een groen stickertje
- De Grote Gatsby, een uitgave van Atlas uit 1953, met indicatie Gent Nov 2014 op de titelpagina
- Gaston Durnez, Moeder, wat zijn wij rijk, een uitgave van de A.B.N.-centrale, 5de duizendtal staat er
- een biografie van Ernest Claes van A. Boni: een blik op zijn leven en levenswerk, met een paarse, grauw geworden stempel op de titelpagina waaruit blijkt dat het boek deel uitmaakte van de bibliotheek van het Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent, een uitgave van het Davidsfonds
- Emma Brown van Clare Boylan, er staat Roman, voor wie niet doorheeft wat hij/zij in handen kreeg, en de mededeling laatste roman van Charlotte Brönte eindelijk voltooid! (mét uitroepteken)

Geen opmerkingen: