donderdag 2 april 2015

dag vier : mindmap


boven: even samenzitten en de stand van zaken bespreken, vlnr en clockwise: Stanley, Zeli, Maarten, Detlef, Tristan, Gill, Mathias, Sofie, Maarten. Elise, Diederick en Clara ontbreken. Maarten & Maarten, oudstudenten, begeleiden het improvisatieproject.

Maarten: - - - schrik om stil te vallen? Gill: nee. Stanley (aarzelt heel even): - - - ja. Maarten: - - - verloren zitten in teveel mogelijkheden? Maarten (vraagt, nuanceert): misschien moet het doelgerichter, nog meer afspreken en tot onderlinge acties komen? resultaatgerichter denken? expositie? Zou het lukken om op een of andere manier concreter te werken? Stanley (neemt het voortouw): - - - begrenzing? Maarten (suggestie): van alles wat intussen gebeurde twee drie dingen uitfilteren. Iemand: waar stopt het?
Stanley (denkt luidop, poneert): werken in relatie tot de ruimte, een plattegrond van de ruimte als uitgangspunt nemen, een plattegrond waarop aangeduid kan worden wat er de hele tijd verandert. Maarten (conclusief): kortom, gerichter werken. Vertrokken vanuit improvisatie hebben we nu het moment om geleidelijk aan systematischer te werken en tot een partituur te komen. Vraagt zich af: zodat iemand anders quasi exact hetzelfde zou kunnen doen?
Leitmotiv: de improvisaties kunnen tot een ontdekking leiden. Maarten formuleert het idee om met z'n allen samen een wandeling te maken en wat intussen gebeurde te analyseren.
Er is tot nu toe, merk ik op, geen gebruik gemaakt van de kubusruimte. Maarten voegt de kubusruimte aan de planning toe.
Ik zou het jammer vinden, merkt Gill op, als geraakt wordt aan de tekeningen die ik gisteren met Stanley maakte. Dat Detlef daar iets mee zou doen bedoelt ze, vermoed ik.
Maarten: Waar plaatsen we wat af is? Nemen we het apart, wordt het uit het project verwijderd, in een aparte zaal ondergebracht? Gill merkt op dat ze dat straks tijdens de wandeling kunnen bekijken.
Stanley schiet uit z'n sloffen: er moet iets gebeuren in de zaal achterin, daar is het voorlopig afgelopen.

foto onder: zaal voorinGeen opmerkingen: