woensdag 16 oktober 2013

brainbox (15) koord

woensdag 16 oktober
In de zaal achterin staan op een rij twintig stoelen in de brainboxbrij. (A) en (B) zijn bezig in de regen met een lijntje. Ze hurken.
(A) bevindt zich op het woonerf en houdt het uiteinde van een koord tegen de straatbodem. (B) bevindt zich aan het wegdek, ongeveer acht meter van (A) vandaan, houdt het andere uiteinde vlak boven de straatbodem.
Het blauwe koord staat strak tussen de vingertoppen van (A) en (B).
In de zaal achterin kwam een tafel. De stoelen staan om de tafel opgesteld.
(A) vroeg of we een beamer hebben.
Ze houden het blauwe koord strak tegen de straatbodem, bestuderen een gegeven situatie en maken vaststellingen waarvan de betekenis me volledig ontgaat. Meten ze een afstand die overeenstemt met een afstand in de zaal achterin? Geen idee.
Gisteren zouden ze met (C) getelefoneerd hebben. De afstand tussen (AB) en (C) was op dat moment circa 160 kilometer.

Geen opmerkingen: