donderdag 17 oktober 2013

brainbox (16) inside : outside

(A) is er niet. (B) zit aan de rode tafel. (C) staat aan straathoek.
De afstand (A) (B) is onbekend. (A) zou zich niet op grondgebied België bevinden. (B) zit aan de rode commandotafel.
De afstand (A) (C) is net zo goed onbekend.
Op het moment dat ik (C) in het vizier heb, (a) ik kom de Lucas Munichstraat ingereden, (b) ter hoogte van de Kazemattenstraat merk ik een individu, zoals beschreven in Exercices de Style: (Interrogatoire) - A quelle heure ce jour-là ( ) - Qu'y remarquâtes-vous de particulier? ( ) - Son comportement était-il aussi singulier que sa mise et son anatomie? (Exercices de style, Ed. Gallimard 1947/1979), een individu, zoals ik reeds kwam te zeggen, ter rechterzijde op het voetpad net voorbij het kruispunt van Lucas Munichstraat en Kazemattenstraat, een lange, leptosome gestalte, ietwat voorover gebogen, hij draagt een wollen muts, treuzelt, op dat moment dus zit (B) al sinds enige tijd onder de blackstraler, aan de commandotafel. De afstand tussen (B) (zit aan commandotafel) en (C) (a: bevindt zich aan straathoek) (b: treuzelt) (c: merkt de auto op die de Lucas Munichstraat ingereden komt) (d: herkent de bestuurster) (e: stapt naar het woonerf) varieert, dat wil zeggen is op moment /a/ bijvoorbeeld 100 meter, op moment /e/ 25 meter.
/e/ markeert het moment dat schrijfster dezes en (C) elkaar begroeten. Schrijfster dezes gaat er op dat moment van uit dat (C) op straat rondhing omdat hij de crox-poort gesloten aantrof.
Een ogenblik later staan ze samen voor de crox-poort. (C) en schrijfster dezes hebben elkaar voor het eerst in 2007 ontmoet. (C) nam deel aan de tweede editie van Brainbox. In datzelfde jaar nodigde (C) schrijfster dezes uit om in het Mamac langs te komen waar (C) toen een project had. Er werd thee gedronken.
Vaststelling: de crox-poort is open. Conclusie: we betreden de hall. (stappen tussen de slabs door, betreden de hall) 'Je vous présente,' zeg ik, me tot (C) wendend, 'à l'adorable (B). (B)', ik wend me tot (B), 'je vous présente à l'adorable (C).'
(B) en (C) begroeten elkaar. De afstand tussen (B) en (C) is gereduceerd tot schijnbaar nul. (C) verwijdert het hoofddeksel. (muts)

De nu volgende notitie bundelt een aantal fragmenten uit wat je het Eerste gesprek tussen (B) en (C) noemen kan, als we er van uitgaan tenminste dat (C) - die zelf het initiatief genomen had om (A) en (B) of (A) of (B) te telefoneren - (A) aan de telefoon gekregen had.
Zo heeft (B) het onder andere over le moment imperceptible, ou, plus précisement: devenir imperceptible. En wat in Lampedusa gebeurd is. Three days later they took three boats out of the sea and no one drowned. (Lybia and Italy knew that the boat was there, they obviously from both sides had detected the boat, Lybia apparently waited until the boat was in Italian waters and the boat remained invisible because it had to remain invisible, et cetera.)
'If you want change to happen,' (B) adds, 'you need to use your imagination.' Hiermee formuleert (B) een kritiek op hoe brainbox zich tot nu toe ontwikkelde. Om meer dan één reden, stelt (B), hoorde de buitenwereld bij het project betrokken te worden. The Object Inside (TOI), het ding, The Toy, dat was in elk geval het betere scenario geweest, hoorde uit de gesloten context verwijderd te worden.

Later voegt (B) toe dat het geheel van de contemporane kunst een op zichzelf doodlopende cirkel is (de bedoelingen, de producten, de bezoekersaantallen, de interesses, de invalshoeken, de methodiek et cetera) en dat er dus weinig anders opzit dan die gesloten context open te breken en het contemporane in de buitenwereld te plaatsen, waar het thuishoort.

(C) : (sur le coup de téléphone) Wist niet wanneer hij er tijd voor zou hebben, dus telefoneerde zelf. (over unit twee) Un peu déçu. Alors: on va rien toucher. On va le laisser comme ça. Over het voorstel dat (A) en (B) formuleerden: dat hij het een prima voorstel vond: inclure le dehors. Over zichzelf: La question de fabriquer de l'art, c'est une question très importante. Wat is de bedoeling van die dingen?
L'ennui: de contemporane kunst loopt in een doodlopende cirkel achter zichzelf aan.

Eerder vandaag hadden (A) en (B) de DAF onschadelijk gemaakt. Ook de GoPro werd uitgeplugd.

Geen opmerkingen: