dinsdag 13 oktober 2009

dinsdag 13 oktober

Koffie, twee koeken en een met rozijnen op smaak gebracht roggebroodje. Een regenbui. Grasduinen in Bunuel over Bunuel van Tomàs Pérez Turrent en José de la Colina, een publicatie van Menken Kasander & Wigman Uitgevers, en Dichtertje van Nescio. Bladzijde 9: Onderwijl zat God alleen in een coupé eerste klas in den trein naar Delft en staarde uit 't raampje, maar zag niets. Uitkijken deed hij nooit. In z'n hand hielti een rapport. Naast 'm lagen dossiers.

Ter hoogte van de Vlaamse Kaai hebben ze de ring opengegooid.

Iets van Mendelsohn. 'Of,' rapporteert Van Ryssen, hij zit voor een computerscherm in de belendende kamer, 'iets Chopinachtigs.' We nemen de cijfers door.

Avond. Ik bestel het lamsgebraad met friet en poldergroenten. De krantenkop vandaag: Frank Vandenbroucke dood aangetroffen in een Afrikaans hotelletje. Helmut Lotti neemt afstand van Dag Allemaal en Story. Fijn.
A la limite gaat het hier ook helemaal niet over journalistiek maar achterlijke zwijnerij.

Heeft het gesmaakt?
Het was lekker.
Dank u.

Het bestuur tafelt. We evalueren de column en het licht komt op groen voor een extra parttime. Prioritair: distributie boeken aanpakken, nieuwe website en het artistiek discours op een nieuwe leest. Actieplan 2010: halveren van het programma, minder projecten, minder publicaties, langere projectperiodes, meer gastproducties, taakverdeling, werken met gastcuratoren.

Het interludium. Een terzijde. Iemand zegt: 'Ik zat op de TGV naar Parijs en er zaten 5 mensen in Kindle te lezen.'

Geen opmerkingen: