dinsdag 7 augustus 2012

taart

In Anderlecht hadden moslims een auto in brand gestoken. Ze belden de flikken. Eén combi ging ter plaatse een kijkje nemen en werd er prompt ontvangen door jonge moslims die straatkeien, benzine en brandbommen naar de patrouille wierpen. Uit het onderzoek, voor zover dat er kwam, had makkelijk kunnen blijken dat het om een geplande aanslag ging, waarbij overigens één politie-ambtenaar zwaar gewond raakte. We weten niet of er een proces-verbaal van de feiten werd opgesteld en of in dat proces-verbaal de term met voorbedachte rade opgenomen werd. In de kranten die ik doorneem, staat een summier verslag van de feiten, maar ze hoeden zich om identificaties als allochtoon en moslim te gebruiken, termen die door de vage, onsamenhangende wolk van het politieke etablissement toen ongetwijfeld als politiek incorrect ingeschat werden. Twee relschoppers werden opgepakt en een ogenblik later weer vrij gelaten.
Anderhalf jaar eerder had een combi die in de Gentse Lousbergkaai patrouilleerde een auto op de bon geslingerd omdat het voertuig vlak tegenover de Forelstraat aan het water geparkeerd stond. Zoals bekend houdt dat de facto een adminstratieve boete in en komt er zo goed als altijd een penale boete bovenop omdat ze bij het automaton van de politierechtbank alleen met het proces-verbaal rekening houden, niet met het verweer van de betrokken automobilist. Of het correct is om een weggebruiker voor zo'n futiele overtreding te beboeten, sterker, of het om een overtreding gaat, laten we in het midden. Het voertuig stond niet vlak tegenover de Forelstraat geparkeerd, aan het water, dat weet de automobilist omdat hij het voertuig nooit op die plek had geparkeerd. Op het moment van de vastgestelde feiten evenmin. Eindconclusie: de politie stelt een foutief proces-verbaal op, wat enige tijd later in de Kafka-caroussel van de volstrekt inerte politierechtbank terechtkomt. Het Openbaar Ministerie gaat zich met de zaak moeien. De boete van de niet-vertreding loopt na verloop van tijd zo hoog op dat de bestuurder van het voertuig er tweehonderd taarten mee had kunnen kopen.
In Anderlecht werden ze niet met taarten bekogeld. De patrouille had zich ongetwijfeld liever met het beboeten van fictief fout geparkeerde voertuigen bezig gehouden.
In de kranten die ik doorneem, las ik dat ze een staking plannen.

Geen opmerkingen: