donderdag 17 september 2015

pindakaas

Die avond, op de hoofdzetel van kaartclub Palimpsest

Soms gaat het om een bedrag van 5 euro. Dat is wel het minste dat ge kunt doen. Als 5 euro eigenlijk al niet meer mogelijk is.
Natuurlijk, bij voorkeur hebben we 25, 50 of zelfs 100 euro. Hoewel 100 euro nog maar één keer gebeurd is. En ge ziet van hier dat 50 euro lang niet altijd mogelijk is.
Zodat ge al content kunt zijn als het 15 euro wordt. Of 5 euro en een droge worst.
Ik zie dat daar al hangen, die droge worsten.
De leden van de algemene ledenvergadering zijn daar niet vies van, nietwaar, voorzitter, van zo'n droge worst. Zelfs in het bestuur zijn ze daar niet vies van. Laten we dus kortom noteren, mijnheer de voorzitter, dames en heren van het bestuur: pindakaas en droge worst. Waarom pindakaas? Dat zal ik zo meteen uitleggen.
Eerst en vooral, U mag niet over het hoofd zien dat we bij voorkeur alles aan 25 euro willen. Dat wil niet zeggen dat 50 euro niet zou kunnen, of misschien zelfs 51 of 52 euro. Dat 60 euro niet te overwegen zou zijn, dat wil zeggen, of 75 euro als de omstandigheden het toelaten.
Dat diezelfde omstandigheden er niettemin misschien voor kunnen zorgen dat het 10 of 15 euro wordt. Of 5 euro.
Of 5 euro en een droge worst. Dat is dus wel het minste dat ge kunt doen, in dat geval. Ziet ge het daar al hangen, die droge worsten?
Droge worst, ei, een croque uit het vuistje, ansjovis, olijven, pindakaas, ketchup. En pindakaas waarom?
Waarom pindakaas. Omdat van bovenmoerdijkse persoonlijkheden, voorzitter, dames en heren van de jury, verondersteld kan worden dat zij niet zonder kunnen.
We hebben een Kosovaar in het bestuur, voorzitter, dat weet U net zo goed als ik, die om redenen die tot op heden zonder duidelijke verklaring bleven de ene keer in Stuttgart rondhangt, een andere keer in Hoorn, Amsterdam of in Maastricht. Zelfs in Eindhoven en Enschede werd hij gesignaleerd. In Wenen ook, mijnheer de voorzitter, van Napels, Zwolle tot Cherbourg.
Een grote toevloed van mensen uit Groningen evenwel, van mensen uit Zwolle, van mensen uit Enschede, Eindhoven, Haarlem en Breda is zonder pindakaas ondenkbaar.
Om te voorkomen, achtbare vertegenwoordiging, om te voorkomen dat aan andere zaken gepeuzeld wordt.

Geen opmerkingen: