vrijdag 6 november 2009

donderdag 5 november

actuele kunst Verzinsel. Er is geen actuele kunst. Wat er wel is: kunstenaars, een attitude, bezigheden, een publiek, handelingen, bekommernissen.


afstand Rijden. In een file belanden. Remmen. Een half uur nodig hebben om zich van punt A naar punt B te begeven, een afstand die je in dat geval net zo goed te voet kan doen. Regen zeikt over het wegdek. Het wegdek ligt open. Wie coördineert die wegenwerken? Niemand. Wat ze wel coördineren, dat is bekend. Iets na afspraak draai ik het woonerf op. Marc oppikken, we laden in, het regent, in de grote zaal Frank en Robbert. Tim en Maarten zijn bezig in de andere zaal. We rijden richting Brussel. Geen file, de altijd blije berkjes staan er treurig bij. We rijden in één ruk tot rue Zenne, staan voor een gesloten deur, stappen naar Q-O2, staan voor een gesloten deur, rijden naar Passaporta in de Dansaertstraat. Een wolkbreuk jaagt over het wegdek.

apollinisch
evenwichtig, beheerst, harmonieus > mannelijke schoonheid, evenwicht (Van Dale blz. 216) versus dionysisch door vervoering bewogen, syn. uitbundig. De diplococcus, blz. 787, plaatst zich buiten bovenvermelde, dialectische overweging aangezien zij van nature tot de familie van de Micrococcaceae behoort en uit paarsgewijs gerangschikte kokken bestaat die geen hersenhelften bevatten.
Om de vraag die Ruth Loos aan Hans Theys stelt in z'n volledigheid te begrijpen kan het overigens geen kwaad om tot de familie der Micrococcaceae te behoren.

Hans Theys ziet in de vele uitingen van kunstpraktijk geen onderscheid tussen apollonisch en dionysisch. dionysische harmonie, apollinische extase
Van de diplococcus sapiens weten we dat hij/zij zich voedt met televisie en aanverwanten.

Inhoud, vorm, Nietzsche zag dat onderscheid niet. Nuance: de jonge Nietzsche had het wel, de latere Nietzsche had het niet over dat onderscheid. >vorm

Waar het om gaat is dat het maken van kunst zonder verklaring is. De vorm zegt alles. Zonder vorm is er geen inhoud.
Van Celan en Van Ostaijen hoor je de gedichten niet op een andere manier te begrijpen.

Blanchot
Theys zegt dat Blanchot zei dat poëzie hem aan de dood deed denken. Envoie Taal - en het denken over taal - introduceert de dood.

boekvoorstelling
Product: Over Vorm van Hans Theys, crox-boek NR. 14. Locatie: Passaporta, Brussel. Tijdstip: 20u. 70 aanwezigen.

cavia
De bekentenissen van een vegetariër. Hij is van huis uit vleeseter, stamt uit een familie van slagers en beenhouwers. Bij hem thuis aten ze alles, bloedworst, vinken zonder kop, koeientong, niertjes, maag, ingewanden. Ingewanden, daar was hij zot op. In Griekenland kauwde hij op stierenkloten, in Ecuador op een cavia.
We zitten in Fin de siècle. 't Is vroeg op de avond, de keuken is nog niet open. Hij bestelt de Tagliatelli aux légumes, ik L'agneau à l'Iraniènne, wat we bevloeien met een blonde Saint-Feuillen.

eerst 'Kunstwerken zijn dingen die dingen voor het eerst zichtbaar maken. De wereld verandert. De ervaringen veranderen.'

Hamlet-entropie
Schilderen met stront. In een berg springen. In een berg ondergoed, in een berg uitwerpselen, in een berg waarin het woord potloodpunt voorkomt.
Hans Theys legt uit wat het woord entropie betekent, legt uit hoe je door het gebruik van een ander, simpeler woord opeens wel weet waarover het gaat. De actuele kunst, of wat daar voor doorgaat, lijdt aan Hamlet-entropie. De duisternis van een universitair taalgebruik. Theys: 'Niemand is met Hamlet bezig. Niemand met Johan De Wilde, niemand met Luc Deleu, niemand met Panamarenko, niemand met spiritualiteit. Waar het dan wel om gaat? Kopen, verkopen, commercie. Nooit, nooit komt er eens iemand aan bod die zegt foert met die Mexicaanse griep, we gaan het over Hamlet hebben.'

Het rationele discours: discursief, verklaarbaar.
Taalcontrole? Beeldende kunst is een terrein zonder taalcontrole. Taalcontrole is niet van toepassing.

Hamletkauwen 'Iemand over Hamlet vertellen wat wij nog niet weten? Iets dat ze zelf uitgedokterd hebben?' (zou iemand)
Theys: dat vorm attitude is, geen rationele relatie. Ervaring is niet overdraagbaar.

'Er is niemand met kunst bezig. Het is niet nodig om met kunst bezig te zijn. Ik vind het zelfs ziekelijk. Mensen zijn bezig met auto's kopen en televisie.'

heden 'De kunstenaar en de wetenschapper leven in het heden. Alle anderen leven in verleden tijd. De kunstenaar, hij is de enige die in het heden leeft. Al de anderen: veel te laat.'

iemand
Quelqu'un sur Bovary: Flaubert voulait écrire un livre sur rien. Deux fois rien.

Theys over Kafka: on ne connait rien de Kafka quand on lit Kafka. En toch is het Kafka. Moi je ne comprends pas comment quelqu'un peu faire semblant de n'être pas là.

inborst
>cavia

krant
Theys: 'Nooit, maar nog nooit in een krant iets gelezen dat mij wat bijbracht. 't Is altijd een soort namaakding. Dat de pers zou berichten over kunst? Nooit 1 zin in een krant gelezen die iets met Panamarenko te maken had. Nooit iets wezenlijks. Als iemand hesp rond een pilaar draait, ja, dan wel. 't Is griezelig. Als je iets over een onderwerp weet en je leest daarover in de pers, dat is griezelig.' >hamlet-entropie

krottig
Een krottig schilderij. Hans Theys over die krottigheid: het gaat om de richting van de toets.
Richting, plaats.

liefde
(Theys) 1. Bart Lodewijks en Annelouk staan aan het meer in de Blaarmeersen. Het is winter. Bart wil schaatsen. Hij mag er niet op, het ijs is te dun, het is zoveel centimeter en het moet zoveel centimeter zijn, dus hij mag er niet op, het ijs is te dun. Bart gaat er toch op, met Annelouk, ze stappen naar het midden van het meer. Midden het meer plast Lodewijks op het ijs.
2. Doen is nalaten iets te doen. Blijven zitten, niets zeggen. Liefde is: durven niets doen. Geen kritiek uiten, geen betutteling, niets veranderen. Omarmen, toelaten. Niets doen is ontzettend moeilijk.
Vanuit dat niets 1 klein ding doen. Liefst niet te veel. 1 ding. 1 klein ding toevoegen aan de wereld.

Wat Panamarenko hierover zei: 'Iedereen zit altijd te wieteren.' Volgt een anekdote over iemand die gedurende drie jaar een kerkpoort restaureerde.

Merkx
Rookt Pall Mall. Blauwe aansteker, zwarte sportschoenen. Bril, sjaal, mondbescherming. Is bezig met het vloerplan. Robbert is er niet.
Merkx is met de nagelschieter bezig, bouwt een houten structuur met een hoogte van circa 2 meter.

Mexicaanse griep
(Theys over de griepepidemie) Tot op heden is één sterfgeval bekend, een Mexicaan en wat we van die Mexicaan weten is dat hij dood is. Al het overige is verzonnen.

Passaporta >boekvoorstelling

Q-O2 Het regent. We gaan langs bij Q-O2. Q-O2 is dicht. Een wolkbreuk pegelt over het straatdek.

ratio
1. Als ge 't uitlegt is 't naar de botten. 2. Dat we vormen nodig hebben om dingen te begrijpen.
Vorm om het ding te begrijpen.

ratrace
Iemand over de ratrace van de actuele kunst. Het inhoudelijk failliet. Economische belangen hebben het discours verpletterd. Iedereen wordt een rad voor de ogen gedraaid. Lui als Fabre, Delvoye, Tuymans en Hirsch hebben niets te vertellen.

uitstallen
Il faut se situer. On range les artistes. Ridicule. Ranger les artistes, c'est ridicule.

verzameling
Guy Rombouts verzamelt wat van glas is en massief. De Lepeleire verzamelt draad en garen.

Er zijn niet zoveel dingen in de wereld: 'Glazen voorwerpen, messen, bollen, bolletjes touw, eigenlijk niet zoveel.'

Voor Walter Swennen is het mooiste schilderij een gerepareerde muur.

vorm
= roes

waarom
De academici. Ze zijn er zelf niet uit, vragen zich af waarom.

Geen opmerkingen: