zondag 8 november 2009

zondag 8 november

Ann Ann, Peter en Sem.

Piet Poëtische ruimte. Een open en vrije ruimte. Niet vastzitten aan bepaalde betekenissen = de reductionist die alles reduceert tot materie en energie. 10 miljard neurocellen. Machtsfilosofen. Posities als zandkastelen. God is dood maar de religieuze reflex is alomtegenwoordig. Negatieve theologie: entropie is de wet dat alle systemen evolueren naar chaos, wanorde, de minste weerstand. Interpretatieve samenhang. Niet vastzitten aan 1 betekenis. Avantgardes kregen altijd de wind van voren. In de negentiende eeuw is er Courbet. Het verlangen naar onbenoembaarheid. Religie is de makkelijkste en primitiefste weg. 1 is het vrijheidsstreven. Het streven op zich. Iets maken, iets begrijpen. Conatiek. 2 is het zintuigelijke, de roes, het genot, het genieten van de vorm, het genieten van kleur, geur, geluid. Sensorisch. 3 is het imaginaire, het verlangen naar harmonie, het verlangen naar rust, naar niet-zijn. Foetale reflex. De intrede van taal, de afstand tussen het object en het woord, tussen het kind en de moederfiguur, wat voor harmonie staat, en de vaderfiguur, de wetten. Vormen van gemis. 4 De spiegelneuronen. Hoe affecties en cognitieve processen meespelen in het artistieke discours. Conclusie: de poëtische ruimte is die van de kunstenaar. Vanuit zijn/haar positie probeert hij de codes te veranderen. Het machtsvertoon: de navolging, de verplettering.

Ruben
over DM cultuur: Daar is Eric Rinckhout weer met zijn gezeik over veilingen en aanverwante stommiteiten.

Geen opmerkingen: