dinsdag 19 januari 2016

laatst

Gelijk. Mezelf. McCrindle. Mening. Eigennaam. Doorgaan. Theo. Aanvang. Zien. Gang. Kennen. Sneeuwvlok. Schrijvers. Zoet. Verdwenen. Leugen. Volgen.
Him. Oprijst. Haar. Bloemetjes. Hand. Dood. Dag. Alles. Dat. Dorst.
Spookeucalyptus. Said. Hemel. Wil. Gezonden. Sterren. Verdiend. Goddank. Gedicht. Jij. Getuige. Meer. Vrouw. Opstaan. Einde. Witz.
About. Gesuizel. Mesure. Intelligent-redlich. Bracht. Gradus. Noodzakelijkerwijs.

eerste variatie


Gelijk heeft ie, die goedlachse deukhoed, als hij zoals ik van mening is dat het een leugen is die hem door mijn schedel werd aangepraat.
Van ouwe Theo, die, neem me niet kwalijk, die ik niet gekend heb, ouwe Theo die naar verluidt een deukhoed had, ook dat is me verteld, die een deukhoed had, die als elke McCrindle een deukhoed had, dat is bekend, de eerste McCrindle zonder deukhoed moeten ze nog kakken, mét maatpaksnor en apenschedel, en zo'n bargoense apenschedel krijgt zelfs een jonge, gezonde zeug niet uit haar gat geperst, van de ouwe McCrindle passeerde een anekdote die doorluchtig genoemd kan worden en vaak verteld werd, zoals het er nu eenmaal altijd en overal aan toegaat, alleen al z'n dochter had het honderd keer gezegd en zou het na die honderdste keer noodzakelijkerwijs nog een keer zeggen. Hoe Theo aan z'n eind gekomen was, hield ze voor een ander moment. Deze plechtige ontboezemingen over de ouwe McCrindle met of zonder deukhoed, met of zonder apenpak, waarin hij de ene keer met een bijl stomdronken door de slaapkamer waggelde om nog voor er wat anders gebeurd had kunnen hebben met z'n poten in z'n nek in de bestekamer op een stoel te zitten in het stoffige claire obscure van telkens weer dezelfde anekdote, of die andere keer, als het meisje het huis betreedt, waarbij ze zelden het jaartal over het hoofd ziet, met vijf SS-officieren die door het huis benen en de ouwe McCrindle die met z'n poten aan net die stoel vastzit waar hij meestal plaatsnam, telkens hij na het ouderwets gezuip waggelend van deur naar tafelrand door de bestekamer stapte en hem evenmin het plezier ontzegd kon worden om abusievelijk op de deukhoed plaats te nemen. Een sneeuwvlok daalt over het wegdek. Alleen die ene sneeuwvlok.

Geen opmerkingen: