zondag 31 januari 2016

zaterdag 30 januari

Transcriptie van Tuesday 30 January, The Virginia Woolf Diary volume 5; Penguin Books, 1982; p. 262, JANUARY 1940.

Onmogelijk om op een en hetzelfde moment in driehonderdvijftig boeken te lezen. Of hangt het af van hoe je een moment definieert? Historisch bekeken is de holocaust een moment, een druppel op de hete plaat van alles tegen alles. Om het haardvuur aan de praat te houden ben ik de hele tijd door met takhout en houtblokken bezig. Er doet zich een herhaling van handelingen voor en variaties op die handelingen. In een garage word ik met vijfhonderd boeken geconfronteerd. Dat levert een moment terwijl de confrontatie met elk van die boeken net zo goed een moment levert. Het moment heeft een tijdsduur. Kan die tijdsduur zo exact bepaald worden dat het, om maar een voorbeeld te geven, samenvalt met 80 seconden? Of hebben we het moment korter in te schatten en is tegelijk elke bibliotheek eigenlijk niet meer dan een verzameling van momenten, los van de obscure beslissing om dat ene boek wel en een ander niet te lezen. Hoewel het meer dan een jaar nam om Der Mann Ohne Eigenschaften te lezen, bleef het toch beperkt tot dat ene moment, het lezen van. De lectuur van Der Man Ohne Eigenschaften had al het overige glazig gemaakt.

Geen opmerkingen: