donderdag 12 december 2013

brainbox op woensdag

's Avonds zou er midden de doorgang naar het erf een auto geparkeerd staan. Een blauwe. Omdat Jelle wat later is, hadden we besloten om eerst een kleinigheid te eten. Op de plek waar een halve maand eerder de bouwvallige, met instorting bedreigde achterbouw van het buurhuis stond, zijn twaalf uur eerder graafmachines bezig. In de buurtuin staan Poolse handlangers, hoge stapels snelbouwsteen barricaderen het voetpad waarover een dikke en grijze stoflaag kwam te liggen.

Zeven bleef niet bij de pakken zitten. Ik merk het gat al voor ik tussen de slabs door stap. Gisteren had Kristof gezegd dat ze eigenlijk niet om het muurtje heen konden. Ik wees Kristof en Eric op de grens van het brainboxareaal, wat met het muurtje samenviel. U6 had om die reden de doorgang net op die plek dichtgemetst.
In het wellicht amper opgedroogde metselwerk is een brede doorgang van ruim een meter. Een doorgang van naar schatting 1m breed en 2m50 hoog. Ik meet het op.
Het had exact opgemeten kunnen worden als er een lint-, loop- of rolmeter was tenminste. Van de handlangers hadden er twee een praatje staan maken. Ik keek naar het bruine takhout boven de daken. Elke houw was duidelijk hoorbaar, alsof het in de kamer zelf plaatsvond. Rond het middaguur was er toch weer alleen nog het geritsel van papier en stofdeeltjes geweest, dunne, oblonge wolkpartijen in het teerblauwe zwerk, een vogel die op een tak bovenin een van de bomen aan de overzijde van de straat neergestreken was en daar naar het grauwe landschap boven en onder zich zat te kijken.

Het rolmodel, een in een zwart omhulsel opgerolde Xindao-meter met een lengte van 5 meter, fabriqué en Chine, situeert zich dit keer in het kantoormeubel.

De hoogte van het gat is 2m26. Boven het gat is naar schatting anderhalve meter muur, onderaan een richel van 40cm. U wilt het radicaal exact? Hoi dan maar. 39,5cm. Dat meet ik twee keer op. Exacte directieven, toonaangevend, maatbepalend. Onderaan is de breedte van het gat 79cm, bovenaan 87cm. Tussen onder en boven zijn er twee plekken waar de doorgang breder is. 81cm boven de drempel meet het exact 100cm, 90cm hoger is het 104cm. Het is een grillige vorm die ongetwijfeld bijna exact een duplicaat is van de gaten en sluipwegen die in Damascus slaap- en woonkamers met elkaar verbinden.
Vlak bij de opening is een talud. De tot steenpuin gereduceerde muur, waarvan het gros vlak bij de opening terecht kwam, heeft een horizontale reikwijdte van bijna 6 meter. De verst van de opening verwijderde steenbrok haalt 5m57.
De reductie van het efemere verschijnsel tot een op het honderdste van een millimeter exacte afstand is wat sporters doen: Tim liep één millihonderdste van een seconde sneller dan Joe. Om die reden is hij recordhouder. In Aleppo spatten steenbrokken tot een afstand van 25 meter.
Van conflicten een discipline maken. The War World Championship.

Geen opmerkingen: