maandag 9 december 2013

oeitomaat

Het is zonder enige twijfel verre van onmogelijk om een op zuiver ethische principes afgestelde automaat te ontwikkelen die niet alleen de hersenen van het overheidsapparaat maar ook moeiteloos die van de gewestelijke en gemeentelijke overheidsdiensten vervangen kan. Grijze hersencelletjes hebben ze er toch al niet op overschot.
De Oeitomaat, met name de van financieel, politiek en industrieel gekonkel gevrijwaarde overheidsautomaat, vervangt dan de huidige overheidsstructuur met slopende verkiezingen, bestuursconclaven, door industriƫle belangen gecorrumpeerde mandatarissen, een democratie die weinig tot niets voorstelt want toch alleen industriƫle belangen dient, overheden die niet eens weten dat hun mandaat de facto geen ander belang dan dat van het volk dienen kan. Als een industrieel een autoweg wil dwars door bosgebied is het algemeen belang dat die autoweg er niet komt. Als malafide idioten de Noordpool willen ontginnen, heeft iedereen waar ook ter wereld er baat bij dat dit net niet gebeurt. Aan China zou gevraagd kunnen worden om zich met het imiteren van Amsterdam en Parijs niet tot de zuidelijke kusten te beperken. In het noorden hebben ze onmetelijke gebieden waar makkelijk de hele wereld nagebouwd kan worden. Hoeven ze meteen niet meer naar Amsterdam om Amsterdam mee te maken, naar Parijs om te proeven van een plek die door beaat toerisme naar de haaien ging. Parijs, Tokio, Johannesburg, Seattle, London, dat kan toch allemaal net zo goed als een zak chips, wat heb je er aan om er rond te lopen en alleen te zien wat je toch al weet.
De oeitomaat is het begin van een revolutionaire ontwikkeling, een wereld zonder politici, een wereld zonder overheid, een wereld zonder de monsterlijke belangen van duizendeneen concerns die geen ander doel hebben dan potsierlijke behaagzucht en winst.
De Oeitomaat kan makkelijk zo ingesteld worden dat winst geen kans maakt. De autoweg dwars door maagdelijk weiland en bosgebied, waar de corrupte mandatarissen overigens ook een flinke pot overheidssteun voor uittrokken, komt er niet en dat alleen, tegen alle corrupte belangen in, omdat de automaat het zo beslist. Tegen zo'n automaat hebben ze meteen ook geen verweer.
Een groep van wijzen beraadt zich over de input. Voor dat denkwerk worden ze niet betaald. Wie aan het hoofd van een natie staat, hoort dat volstrekt belangeloos te doen.

Geen opmerkingen: