zondag 25 oktober 2015

reeks

Afgerond. Gestapeld. Zich naast elkaar bevindend. Rechthoekig. Uitgespaard. Rond. Zich op een plat vlak bevindend. Tijdelijk. Reflecterend. Gescheurd. Donker. Glanzend. Staccato. Achter het oor. Gekreukt. Tegenover elkaar. Snel. Naast elkaar. Traag. Op elkaar. Zich herhalend. Op. Dalend. Om zich heen kijkend. Vaasvormig. Flessenhalsachtig. In de hoogte getild. Kabbelend. Hol. Langhalzig. Lijzig. Sauzig. Opverend. Wordt opgetild. Rinkelt. Gaat omlaag. Worden als bij elkaar horend beschouwd. Haarloos. Veraf. Vlakbij. Luid. Gestrekt. Herinnerd. Vriendelijk. Tweemaal. Lang. Schuimend. Niet tot de rand gevuld. Zwaar.

Geen opmerkingen: