maandag 29 juli 2013

4 bezienswaardigheden waar je geen zak mee opschiet

1. Het Gentse stadsbestuur zou niet weten wie de auteur is van de aluminium schelp die sinds ruim drie decennia het kruispunt van Ottogracht en Sleepstraat siert, of ontsiert, de meningen over dit laatste zijn net zo vaak eens- als andersluidend.
De auteur van de schelp, dames en heren, is Ludo Vastezager. Tot een jaar of drie geleden gaf hij les aan het DKO. Nu hij dood is, geeft hij er geen les meer. Begin jaren zeventig zou hij aan het Sluizeken gewoond hebben, vlak tegenover het plantsoen. Naar verluidt viel hem op een keer in dat hij de aluminium sculptuur, die niemand hebben moest, net zo goed daar kon zetten, midden het plantsoen.
De Caracole, zoals het ding genoemd wordt, staat er intussen zo lang dat het er net zo goed kan blijven staan, vind ik. Aan Sint-Jacobs en elders in de binnenstad staan net zo goed vreselijke dingen. Hoeveel gebouwen heeft een stadsbesuur af te breken als het opeens daagt dat met de lelijkheid ervan niet langer te leven valt.

2. Iemand heeft het over Buck Mister Fuller. Dat schrijf ik op. Op Wikipedia ontdek ik dat Richard Buckminster Fuller bedoeld werd. Jammer. Buck Mister Fuller is een geweldige naam.
Buck Mister Fuller introduceerde de theorie dat het heelal uit moleculaire deeltjes bestaat die, als je het goed en wel bekijkt, alleen maar afval en stront produceren. Van moleculaire deeltjes overigens is niet bekend of ze mannelijk of vrouwelijk zijn, terwijl ze niettemin, also Fuller sprach, de hele tijd door zin in sex hebben en wel op zo'n manier dat je er niet eens aan denken mag dat je met ratten experimenteren moet om er meer over te weten te komen.

3. De nieuwste trend: barbecue met salami.

4. In Vlaanderen zouden meer verkeersborden dan inwoners zijn. Tegenwoordig beschikt elke voetganger over een knecht die met een voorraad van die verkeersborden zeult, onder meer om te voorkomen dat een burger die uit tegenovergestelde richting naderbij komt tegen de werkgever aanbotst.

Iemand zegt het volgende. Aan een rondpunt in Loppem, als je van de autostrade komt, staan twee verkeersborden. Op het ene staat alle richtingen, op het andere andere richtingen. Wat er gebeurt als je andere richtingen volgt, is niet bekend.

Geen opmerkingen: