vrijdag 1 februari 2008

woensdag 30 januari

Had een afspraak met Berten van Multimediale Vormgeving maar hij is er niet. In het lokaal dat ze 'de tram' noemen is iemand met een opstelling bezig. Ik kom voor Berten, zeg ik. De jongedame geeft geen idee wie Berten is, ze is eerstejaars. Ik herinner me dat ik als eerstejaars evenmin wist wat zich in de rest van het gebouw afspeelde. Correctie: onwetendheid is een verplichte leergang.
In een van de lokalen is een tussentijdse jury bezig. Een half dozijn leerkrachten staat om een schuin in de doorgang naar het lokaal opgestelde tafel. Een andere opstelling, die van Robbert Goyvaerts, is in de smalle cul de sac naast het kamertje waar Sjoerd een kantoortje had. (het kantoortje van Sjoerd verhuisde naar een ander kamertje dat rechtstreeks op de gang uitgeeft)
Robbert (spitsvondig, pienter, levendige geest, schamper, ironisch vernuft) heeft samen met Frank een filmpje gemaakt. (Frank is medestudent en zit aan een tafel in de grote ruimte - houdt zich met iets bezig waarvan voorts volstrekt onduidelijk is wat het is) Op een tafel in de smalle doorgang heeft Robbert wat foto's uitgestald, er zijn twee mappen met schetsen en voorstudies en ook materiaal dat tot het studieterrein van zijn alter ego hoort en DE MODERNE MEUBELMAKER als titel heeft. Het is de tweede druk van een oude door Uitgeverij De Techniek verzorgde uitgave (geen jaartal), de auteur is een zekere Frans Mertens. In een van de mappen voorstudies van een kinderbegraafplaats. De begraafplaats is een boom. Jimmy, een van de docenten, vertelt over een heks en een boom en betoverde kinderen die met de boom vergroeid zijn. Iemand tipt een roman van Gombrowicz, De Beheksten. Rene brengt Les Enfants Terribles van Cocteau te berde.
De jury verplaatst zich naar een ander lokaal.
In een hoek van De Tram schreef iemand 'in zoektocht naar geluk tast men in uitersten - of - weet men zich te plaatsen binnen een geheel'.

Geen opmerkingen: