vrijdag 1 juni 2007

vrijdag 1 juni

14u - De gebruikelijke handelingen: poort openen; inpluggen van de draadloze internetverbinding; dan de neonsculptuur; dan de dataprojector in de gang 14 stappen verwijderd van boog en pijl; een dataprojector en een dvd en dat op een kartonnen doos; dan het zaallicht; het eerste segment van de soundinstallatie van Yannick; ter linkerzijde een dataprojector activeren en de dvd op repeat zetten; de samenzwerende lampen inpluggen; de gatenmaker inpluggen (ik lees enkele tekstfragmenten: 'Vous êtes Sumadoya!? Le fils du dictateur?' - 'Se pencher un peu trop par la fenêtre'); dan de bedrading voor het lampje in de kijkdoos van Marie inpluggen; het tweede segment van de soundinstallatie van Yannick activeren. In crox2 de zaallichten. De toiletdeur staat tegenaan. In de mediaruimte de diaprojectie inpluggen (een werk van Marie); de indirecte verlichting in de kubusruimte; dan de powerknop van de dataprojector bovenop de kubusruimte indrukken; het geluidsniveau bijstellen; de laptop opengooien.

14u30 - Regen klettert op het dak en overstemt de soundinstallatie. Wouter Feyaerts (geeft intussen les aan het Kask) en Pieter (beeldhouwkunst, derdejaars). We bespreken het Armée Leger project van anderhalf jaar geleden. Wouter en Pieter nemen hun tijd. 'Veel' of 'weinig' hangt vaak af van de manier waarop ge er mee omgaat.

15u - Het concept van het fotoboek waar Lou mee afkomt beantwoordt niet aan de format.
Dan Marc en Ria. De luide lach van Frips schettert door de croxruimtes - een 'grumplach', zegt ze zelf.
Volgens de Cambridge International Dictionary of English betekent grump 'a bad-tempered person'; grumpy: 'bad-tempered because of annoyance or tiredness'.
Over Marc zegt ze: 'Ik moet hem altijd van de computer trekken.'
-'Dat klinkt alsof hij vastgeplakt zit aan de computer.'
-'Hij ZIT vastgeplakt aan de computer.' Dat gaat als water op een eend.
Marc, flegmatisch.

Frips deelt mee dat er in juli een Japans meisje naar Gent komt, iemand van de mailart scene, Blancdesign heet ze - haar echte naam mag niet geweten zijn. Ze blijft bij Marc en Ria logeren.
Frips - halverwege het eerste zinsdeel brengt ze een fluitend geluid voor - ontvangt ook brieven van de moeder van Blancdesign. Lange brieven: 'vlot Amerikaans van uit de tijd dat ze Engels leerde'.
Blancdesign daarentegen schrijft korte zinnetjes. Is zeer timide - op een Japanse manier timide. Nederig, zo, bijna. Draagt Nike en Adidas. Gelijk alle Japanners, dat ziet ge van hier. Ze willen mee zijn met hun tijd, die Japanners. Er Westers uitzien.

Marc documenteert, documenteert rigoureus. Ik open de site van Luigi Mianolfi, dan Ria die van een zekere Andrei Rabodzeenko. Jos betreedt de mediaruimte.
'Ik zoek 50 kunstenaars...,' begint Jos, 'om een nieuw Gents museum te beginnen.' Lap, daar gaan we. Later is het aantal quasi gehalveerd: 30.

17u - Marc Ruyters met de nieuwe editie van H-art, NR. 22. De recensie over de projecten van Zoete en Morrens is er niet in opgenomen - omdat de projecten al gepasseerd zijn.
Het gesprek komt op de Vlaamse pers en de desinteresse van die pers voor actuele kunst. MR zet uiteen dat er in het Gentse veel minder kunstverzamelaars zijn en dat dit de enige reden is waarom het commerciële segment van de Gentse kunstscene zo slecht boert - niet te vergelijken met de situatie in Antwerpen en Brussel.
Zijn oog valt op de fles Jack Daniëls. Die fles is nog van David Kramer.

Spektakelwaarde. Entertainment. Het culturele discours is gemediatiseerd. In De Morgen over Werchter vier vijf pagina's. Voetbal, tennis, politiek, Hollywoodfilms - de pers richt zich op het grote kijkcijferpubliek.
Nadat Jos over het belang van kunst in de maatschappij begon, rondt Marc het gesprek af: 'Kunst mag nooit beantwoorden aan de primaire behoeftes van een samenleving.'

Marc Coene betreedt de mediaruimte en merkt op 'dat alles er zal op staan'. Hij is van plan om het werk van Johan Gelper te filmen.
Gesnuif en een onderdrukt geroezemoes van onzentwege.
'Ik heb niet gezegd,' corrigeert Marc, 'dat ge moet zwijgen. Ik heb gezegd: alles dat ge zegt staat er op.'

Geen opmerkingen: