donderdag 22 augustus 2013

donderdag 22 augustus

Zo'n tram schuift over het wegdek. Melopee: Onder de tram schuift het grauwe asfalt Over het altijd eendere schuift het altijd eendere Tram Asfalt Onder de blik van iemand die aan het stationsplein zit schuift de tram naar, eerst naar de Albertlaan onder de platanen door, of die stukken van het decor, Langs een frietzaak langs een aantal verkeersborden schuift de tram over het asfalt naar de binnenstad schuift met de blik van iemand die op een van de terrassen zit over het asfalt naar de binnenstad Zo zijn ze toch samen de tram het asfalt en de dame. Tussen de decorstukken door schuift de tram naar x : exit: zee, achter de platanen door en een onwaarschijnlijke hoeveelheid verkeersborden. Ik tel de verkeersborden. Eerst tel ik er drieënveertig, later, na nog twee tellingen, zeventig. Op het stationsplein dus staan maar liefst zeventig verkeersborden. Voetgangers stappen tussen de verkeersborden door. Bij nog een telling kom ik op bijna honderd uit. Fietsers gaan in galop over het plein. Twee lijnbussen en een tram nemen de lus.

Geen opmerkingen: